Szkolenie z ratownictwa Górskiego

Kursy medyczne umożliwiające poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po trudnych obszarach górskich oraz terenach podmokłych. Zajęcia te zapoznają z zasadami udzielania pierwszej pomocy, odnajdywania drogi w trudnych warunkach atmosferycznych takich jak deszcz, mgła, śnieżyca oraz przedstawią podstawowe metody przetrwania w ekstremalnych warunkach.

Zajęcia obsługiwane są przez psychologów, zawodowych ratowników medycznych pracujących w różnych służbach ratunkowych. Nasi instruktorzy zdobywają swoje doświadczenie w GOPR, TOPR, Śmigłowcowej Służbie Ratunkowej, WOPR. Od lat zajmują się szeroko rozumianym ratownictwem specjalistycznym - górskim, wodnym i powietrznym. Pozwala nam to w bezpieczny i profesjonalny sposób tworzyć liczne projekty i pakiety integracyjno-motywacyjne, zawierające elementy zasad ratownictwa. Nasze propozycje są elastycznie dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb klientów.

Szczegóły oferty

"Ratowniczy Duch" - scenariusz zajęć.
Zabawa integracyjno-sprawnościowa oparta na prawdziwych, codziennych zajęciach ratowników górskich. Wymusza pozytywne myślenie, integracyjne działanie i zaangażowanie całych zespołów. Sukces bowiem tkwi w działaniu całej grupy a nie tylko jednostki.

Poranek
Grupa zbiera się w wyznaczonym miejscu. Instruktorzy ratownictwa witają grupę i w skrócie opowiadają o miejscu, w którym się znajdujemy. Następuje podział uczestników na mniejsze grupy. Do każdej grupy przydzielony zostaje przewodnik, którego zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i umiejętności posługiwania się odbiornikiem GPS. Nagle zostaje wprowadzone małe zamieszanie. Ratownicy zostają wezwani na akcję ratunkową. Każdej grupie zostają przekazane informacje o akcji poszukiwawczej. Zapada decyzja o przerwaniu planowanych zajęć i przyłączeniu się uczestników do akcji.

Etap I
Wyznaczamy kierowników grup, tłumaczymy zasady, które obowiązują podczas akcji ratunkowych, przydzielamy mapy terenu i rozdajemy niezbędny sprzęt: radio lub radiotelefon, mapę, apteczkę, zapałki, apaszki lub koszulki identyfikujące daną grupę.

Etap II
Każda z grup dostaje od ratownika dyżurnego współrzędne pierwszego punktu, gdzie dostrzeżono ślady poszukiwanych. Jest to tajemnicza chata na leśnej polanie. Aby się do niej dostać należy przejść przez linowy labirynt, a następnie wydobyć klucze ze trudno dostępnego miejsca. Po otworzeniu drzwi chaty, grupa będzie musiała wykonać kolejne zadania: rozpalić ognisko i zaparzyć herbatę, aby tego dokonać należy doprowadzić wodę z pobliskiego źródełka.

Etap III
Miejscem, w którym dostrzeżono również ślady poszukiwanych jest "Kanion". Na tym etapie zadaniem grupy będzie "ochrona życia". Odnalezionego trzeba bezpiecznie zwieść z gór. Życiem, które będziemy chronić jest jajko. Celem grupy jest zbudowanie takiej osłony, aby podczas upadku z dużej wysokości jajko nie stłukło się. Należy to zrobić jak najszybciej. Materiały do budowy osłony można zdobyć podczas proponowanych konkurencji: sztormtrap - czyli siatki alpinistycznej i mostu linowego. Najistotniejszą cechą jest umiejętność słuchania.

Etap IV
Następnie okazuje się, że poszukiwany znajduje się w miejscu niedostępnym z ziemi. W takich przypadkach używane są śmigłowce. W naszym przypadku śmigłowcem będzie skok na tyrolce (skok na dwóch rozpiętych linach z różnicą poziomów). Gdy wszyscy wylądują, znajdą poszkodowanego, który będzie potrzebował zarówno opieki medycznej, opatrzenia i transportu. Ekipa musi zbudować nosze, opatrzyć rannego, zbudować polowy szpital i przetransportować poszkodowanego. Liczy się szybkie działanie, organizacja pracy, reakcja.

Etap V
Ratownik dyżurny podaje współrzędne miejsca, gdzie znajduje się poszukiwany. Miejscem trym są skały. U ich podnóża leży ranny turysta. Zadaniem ekipy jest dostanie się do poszkodowanego po pionowych ścianach i jak najszybsze udzielenie pomocy. Podczas upadku poszkodowany pogubił swoje rzeczy i należy je znaleźć. Czas na współdziałanie i własną inicjatywę.

Etap VI
Przewodnik doprowadza grupę do wygasłego ogniska, gdzie niedawno przebywali poszukiwani. Przy ognisku został tylko plecak. W plecaku jest informacja ze współrzędnymi GPS, odpowiednie urządzenia, mapa terenu z dodatkowymi punktami. Część grupy będzie szukała elementów układanki przy pomocy satelity, inni za pomocą radiołączności. Odnalezione elementy zaprowadzą grupę do właściwego miejsca. Najistotniejsza w tym zadaniu to sprawność działania i komunikacja.
LINKI